Gabbi - Pro Stock Bike

Engine in parts !

2010-07-12

Engine is all in part for overhauling !

Everything looks good and Rolle is preparing for assembly soon, we are just waiting for some gearbox parts.

Motorn har plockats ner för översyn och renovering. Det ser bra ut men Rolle väntar på växellådsdelar innan monteringen kan börja.

Engine in parts !