Gabbi - Pro Stock Bike

Här kan man kanske lägga in logotyper med länkar på sponsorer - har bara lagt in detta för att testa 

The fastest woman in europe on 2 wheels 

" All men are created equal, some women  are just faster than others "

jfldsj fälsdkjf sdälkfjd äflksjfä sdlkfjsä flksdjfä lsdkjf sdälkfjs däflksdj fälsif sdfk lsdfläks djfäsldkfj sälfflk sdöflk södlf ö'sdflk söflk söflks öflksköfl sfölkf ösdlfk söflksdfköls fösdlkf sköfls d'ölksölsk fö'sdkfl sköflsdö lsfköls df'köld f'ösdkfl söflsköfl söflk söflksdfö lsfkköfl sköfl sdköls fö'sdlkf sköfls kölsfölsk fö'sdklf sköfl sköfl sölksdföl ksdköfl sdöflks ölskdfö'sdkfl sköfl söflksö flsdkölsd fö'sdkfl sdöflk söflsköfl sd'köflsd ölskdfkö ldfö'skldfö'sdklf ösdflk sdöflksdöflksdöflk s'köfl sdköfl sdöflks döflsdöflks dfkölsdf

Nyheter

2012-02-05
Johan Nilsson from BMW
266.jpg
I was most exalted of this new BMW bike.
2012-02-05
Parts Europe
265.jpg
Even Parts Europe was there, represented especially by my fast competitor Kalle Lyren.
2012-02-05
MotoSpeed
264.jpg
Nice guys represented MotoSpeed in Gothenburg.
more news